неделя, 20 май 2012 г.

БЛАГОДАРИМ

НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА В НАЧИНАНИЕТО  
"ДА НАПРАВИМ ПО- ВЕСЕЛА ПЛОЩАДКАТА" В ДЕТСКАТА ГРАДИНА НА ДЕЦАТА НИ! НА СЛЕДВАЩАТА СБИРКА ПРЕЗ ЮНИ  ОЧАКВАМЕ И ДРУГИ :)