четвъртък, 29 август 2013 г.

ВАЖНО


ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ЦДГ "АЛЕН МАК" ГОРНА ОРЯХОВИЦА!!!
Уважаеми родители,
На 29.08.2013 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща в ЦДГ "Ален мак" във връзка с извършване на строително-монтажните дейности по проекта за енергийна ефективност и разпределението на децата в СДГ "Детски свят" и ОДЗ "Божур".

Няма коментари:

Публикуване на коментар