петък, 13 декември 2013 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

 НА ЦДГ „АЛЕН МАК“ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НА 16.12.2013 г. /понеделник/ приемаме децата в детската градина със следните медицински бележки:
1. които не са посещавали детско заведение 2 и повече от 2 месеца - с отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити и медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен;
2. които не са посещавали детско заведение 10 и повече от 10 дни, изчислени преди 16 декември – само с медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен;
3. всички новоприети деца след месец май 2013 г. се приемат със здравния картон, а тези, които не са посещавали и детска ясла се приемат и с Медицинско свидетелство за постъпване в детска градина с всички видове изследвания и вписани имунизации в това свидетелство. Медицинското свидетелство е по образец. Можете да го получите в ЦДГ „Ален мак“, за да се попълни от личния лекар на детето. 
4. които са посещавали детско заведение в седмицата преди 16 декември се приемат със служебна бележка, издадена от директора на съответното детско заведение. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар